Forsiden

Brokbladige

 

Little Trot

 

Brokbladet pelargonia som er en sport av den ikke-blomstrende 'Madame Salleron'.