Forsiden

Engelske

 

 

Sancho Panza

 

Gammel engelsk pelargonia av edeltypen. Blir også av og til klassifisert som en englepelargonia.