Forsiden

Villarter

 

Cortusina (de Candolle) Harvey

 
 • P. cortusifolium
 • P. crassicaule
 • P. desertorum
 • P. echinatum
 • P. magenteum
 • P. sibthorpifolium
 • P. xerophyton
 • Arter som har hvit bakgrunn - er arter vi ikke har i besittelse men som blir definert i denne seksjonen

   

  Karakteristikk: Opprettvoksende til halvt krypende busk med sub-sukkulent til sukkulent, sjeldent vedaktig stamme. Bladene er enkle, nyre-, egg- eller hjerteformet. Kronbladene er farget fra hvite, rosa, lilla til purpur med markeringer på alle eller noen av kronbladene. 6-7 fertile støvdragere. Kromosomtall x=11.

  Disse artene trenger ikke mye vann, i sitt naturlige habitat vokser flere i områder som får under 100mm regn i året, og da hovedsaklig i vinterhalvåret. I tillegg overlever de på fuktighet fra kondens som samler seg på bladene om natten. Om sommeren er temperaturene ekstremt høye, som igjen faller kraftig om natten, så artene er vant til store temperatursvingninger. De fleste har sukkulente stammer, og flere har den fordelen av å ha tykke røtter eller knoller som kan holde på vann. På tross av harde levevilkår, har flere av disse artene noen av de mest spetakulære blomstene innenfor pelargoniumslekten og er vel verdt å dyrke selv om de i perioder går inn i en dvaleperiode og er heller et mindre vakkert syn.

  Det natulige habitatet er i ørken og halvørken i de nordvestlige deler av Cape Province og Namibia.

  Hybrider innefor denne seksjonen er nærmest ukjent, men kultivaren 'Miss Stapleton' kan muligens være et eksempel.

  Plantene skal være rimelig enkle å dyrke, så lange man tar hensyn til deres naturlige habitat og gir dem nok lys, god drenering og aldri overvanner. Man kan også forhindre at planten går i dvale hvis man gir de mindre ekstreme forhold enn hva de har i sitt naturlige habitat, men da skal man også være svært forsiktig med vanning i den perioden hvor de uansett vil være i mindre vekst.

  Stiklingsformering vil være relativt enkelt i vekstsesongen, og også frøformering er mulig men man må være oppmerksom på at det kan ta flere måneder før de gror.

  Vår erfaring innefor denne seksjonen begrenser seg kun til de som er nevnt i venstre kolonne.

  Kilder: