Forsiden

Villarter

 

Jenkinsonia (Sweet) Harvey

 
 • P. antidysentericum
 • P. divisifolium
 • P. dolomiticum
 • P. griseum
 • P. plurisectum
 • P. praemorsum
 • P. redactum
 • P. senecioides
 • P. tenuicaule
 • P. tragacanthoides
 • P. trifidum
 • Arter som har hvit bakgrunn - er arter vi ikke har i besittelse men som blir definert i denne seksjonen

   

  Karakteristikk: Planter i denne gruppen kan være ganske forskjellige. Et fellestrekk er imidlertid at de øvre kronbladene er mye større enn de nedre, som faktisk også kan være helt fraværende.

  Denne seksjonen er i de senere år blitt splittet opp slik den var tidligere i en redefinert seksjon, Chorisma, hvor blant annet P. tetragonum er flyttet over i. I denne gruppen finnes også den tyrkiske pelargoniaen, P. endlicherianum, som har sitt habitat i Taurusfjellene i Tyrkia. Denne arten og P. quercetorum er 2 av de mest herdige villarten, og kan faktisk overvintre ute i gunstige strøk i Storbritannia - muligens i de beste strøk her i landet også...

  Alle artene i denne seksjonen vokser i regioner med meget varme somre og regn i vintersesongen. Bladene er forholdsvis små, og når det gjelder de sør-afrikanske artene så mister de fort bladene når de blir utsatt for varme og tørke for å "spare" vann når den varme sommeren begynner.

  De fleste artene her er enkle å stiklingsformere, og mange av produserer også godt med frø.

  Vår erfaring innefor denne seksjonen begrenser seg kun til de som er nevnt i venstre kolonne.

  Kilder: