Forsiden

Zonaler

 

Hvit Mårbacka

 

Gammel svensk sort. Navnet blir ofte brukt som en samlebetegnelse for ulike hvite varianter.

 Sorten har doble blomster.