Forsiden

Zonaler

 

Turtle's Surprise

 

Sorten er en gammel sort fra 1880 og har halvdoble røde blomster.